27 MayMei 2017
 
 
http://www.nootvirnoot.co.za/wp-content/themes/noot_vir_noot
 
Noot vir Noot
 

ProgramProgram

TerugBack
 

Dit gaan in ‘n mindere mate oor of jy die musiek ken of nie. Jy moet tog die musiek ken om saam te kan speel en die kompetisie lê dan in wie van die deelnemers eerste die liedjie in kompetisievorm herken en hulle knoppie druk.

Die sukses van die program is ook gebaseer op die feit dat die vervaardigers gereeld geringe veranderinge t.o.v. speletjies aanbring sonder om aan die wenresep te peuter.

Verder vind die uiteenlopendheid van gaskunstenaars groot byval by kykers want daar is altyd iets wat in almal se smaak val in ‘n reeks van 22 programme. Die program het homself oor die jare bewys as ‘n gesogte platform vir gevestigde en nuwe kunstenaars.

Die vervaardigers het onderneem om Noot vir Noot vir die Suid-Afrikaanse publiek aan te bied vir solank hulle daarna wil kyk en dit geniet. Sodra die belangstelling kwyn sal die bestaansreg van Noot vir Noot weer heroorweeg word; maar te oordeel aan die konstante styging in kyksyfers met elke reeks, is die einde van hierdie uiters gewilde TV musiekspeletjie nog lank nie in sig nie.

Die Speletjies

Stop die klok

Kopkrapper

Laslappie

Noot Assosiasie

Snelvuur

Intro Spel

 

 

 

 

ID Speletjie

Pasmaats

Woord vir Woord

Wat Volg

Noot vir Noot

Vier in ‘n ry/Boerpot

 

Seeing that this is a music game show, you must have some musical knowledge to be able to play the game. The challenge however is to see which contestant recognises the song and presses the buzzer first.

The success of the show is also hugely based on the fact that the producers regularly change the games, without tampering with the winning recipe! Furthermore, the wide variety of guest artists remains consistently popular with the viewers because there is something for every musical taste. There are 22 episodes in one series, which keep the viewers constantly entertained, and it also provides a platform for existing as well as new artists.

The producers have undertaken to continue to present Noot vir Noot to the public for as long as the audience watches and enjoys it. As soon as the interest diminishes, the existence of the show will be reconsidered. This however appears to be light years away if the ever increasing viewership numbers is anything to go by. With each new series, we have more viewers and, therefore, the end is definitely not in sight for this popular music game show.

The Games

Stop die klok (Stop the clock)

Did you know

Laslappie (Add-on)

Noot Assosiasie (Note Association)

Snelvuur (Quick Fire)

Snelvuur (Quick Fire)

Intro Spel (Intro Game)

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Game

Pasmaat (make a match)

Woord vir Woord (Word for Word)

Wat Volg (What follows)

Noot vir Noot (Note for Note)

Vier in ‘n ry/Boerpot (Four in a row/Jackpot)